csende
Arrow
Arrow
NÁVES OBCE - typický pohled na centrum obce
Slider

11.2023

Akce „Boží muka Příbraz“

byla podpořena z dotačního programu Kulturní dědictví pro rok 2023. Tímto Jihočeskému kraji děkuji za podporu.

Celková cena: 100.050,-Kč
Výše dotace: 50.000,- Kč
Příspěvek obce: 20.000,-Kč
Příspěvek SKV: 20.000,-Kč
Příspěvek MS Blato: 10.000,-Kč

Žadatel: Zdeňek Punda, realizace ve spolupráci s obcí.

Zhotovitel: Vladimír Krninský, akademický sochař

Realizace: 7 -9/2023

5.2023

Projekt Výměna povrchu víceúčelového hřiště v obci Příbraz

Dotační program Podpora rozvoje regionů 2019+ má za hlavní cíl podpořit obnovu a rozvoj obcí v České republice. Chce tím zvýšit kvalitu života a zvýšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací programu bude podpořen dynamický rozvoj obcí a celkové zvyšování životních standardů v naší zemi.

Identifikační údaje: Poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj
Adresa Staroměstské nám. 932/6
110 15 Praha 1

Typ financování: Ex ante
Program 11782 - Podpora rozvoje regionů 2019+
Název akce (projektu) Výměna povrchu víceúčelového hřiště v obci Příbraz
Realizace květen 2023

Výše přidělené dotace pro Obec Příbraz 1.997.106,- Kč

eu mmr


13.7.2020

Obecní vodovod Prohanidla k.ú. Příbraz

Akce je spolufinancována z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020.

Jedná se o akci pro připojení čp. 46, čp. 47 a čp. 61 na veřejný vodovod. Výše poskytnuté dotace je 200 tis. Kč. 

pdfSdělení o rozdělení dotací.

jihocesky kraj barevne


16.7.2019

Projekt SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU ČP. 81, PŘÍBRAZ

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy, zvýšení komfortu bydlení, snížení nákladů na bydlení, zlepšení životního prostředí snížením škodlivých emisí.
Cíle bude dosaženo zlepšením tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí bytového domu a výměnou zdroje vytápění.

Plakát

eu mmr