csende
Arrow
Arrow
NÁVES OBCE - typický pohled na centrum obce
Slider

pribraz z jh pribraz z SNN

Jak už víte, k 500. výročí od první zmínky o vzniku naší obce vytváříme obecní znak. O jeho podobě jste měli možnost hlasovat již na prosincovém obecním setkání, kde vyhrála podoba znaku se zlatou růží v modrém poli, motivem cihelny a nástrojů symbolizujících těžbu rašeliny. Po tomto hlasování se objevily podněty k tomu, zda bychom - podobně jako některé okolní obce - neměli mít ve znaku spíše modrou růži ve žlutém poli, tedy znak pánů ze Stráže. Požádali jsme p. Fojtíka, který pro nás znak zpracovává, o prozkoumání a informace k této věci. Stručně řečeno z nich vyplývá, že obě varianty jsou možné, a je na nás, ke které se přikloníme. Protože chceme, aby se se znakem mohla ztotožnit většina z nás - občanů, nabízíme vám možnost o tomto rozhodnout v anketě.

Více...